KONZULTAČNÍ HODINY V ZS 2012/13

KONZULTAČNÍ HODINY V LS 2012/13: úterý od 10.30. Příležitostná domluva v rámci seminářu, nebo před a po seminářích, podle situace. V jiné dny dle individuální domluvy prostřednictvím mailu.

středa 19. září 2012

STUDIJNÍ LITERATURA KE STARŠÍ ČESKÉ LITERATUŘE – OBECNÝ VÝBĚR

BALTRUŠAITIS, J. Fantastický středověk. Praha: Jitro, 2008.

ČERNÝ, V. Esej o básnickém baroku. Praha: 1937.
ČERNÝ, V. Až do předsíně nebes. Praha: Mladá fronta, 1996.
ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1-3. Praha: H+H, 1996, 1998. 2005.
DAWSON, CH. Zrození Evropy. Praha: Vyšehrad, 1994.
ECO, U. 0d stromu k labyrintu. Praha: Argo, 2012.
GARIN, E. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003.
HEER, F. Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2000.
HOCKE, G. R. Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Praha: Triáda, H+H, 2001.
HRABÁK, J. Dějiny české literatury I. Praha: ČSAV, 1959.
HRABÁK, J.. Starší česká literatura: úvod do studia. 2., uprav. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.
KALISTA, Z. České baroko. Praha: ELK, 1941.
KOLÁR, J. Návraty bez konce. Brno: Atlantis, 1999.
KOPECKÝ, M.. Starší česká a slovenská literatura. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1991.
KOPECKÝ, M. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988.
KUBÍN, P. (ed.) Světci a jejich kult ve středověku. České Budějovice: Nakladatelství Tomáše Halama, 2006.
LE GOFF, J. Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002.
LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005.
LE GOFF, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999.
LEHÁR, J. – STICH, A. – JANÁČKOVÁ, J. – HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: LN, 1998.
NEJEDNÝ, M. Fortuny kolo vrtkavé. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003.
NODL, M. (edd.), VERBA IN IMAGINIBUS. Praha: Argo, 2004.
NOVÁK, A. Vědomí středověku. Praha: Mladá fronta, 2007.
PETRŮ, E. Vzdálené hlasy. Olomouc: VOTOBIA, 1996.
SEIBT, F. Lesk a bída středověku. Praha: Mladá fronta, 2000.
STEJSKAL, J. Řecké dědictví na západě. Praha: Veduta, 2011.
SPUNAR, P, Kultura středověku. 2. vyd. Praha: Academia, 1995.
SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha: 1970.
TICHÁ, Z. Cesta starší české literatury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984.
VAŠICA, J. České literární baroko. Praha: Vyšehrad, 1938.
VILLARI, R. Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004.

Žádné komentáře:

Okomentovat